Dla bezrobotnychDla bezrobotnych

 Do działu zapraszamy osoby bezrobotne i poszukujące pracy w celu pozyskania informacji dotyczących rejestracji, przyznawania świadczeń, możliwościach aktywizacji i wspierania zatrudnienia. 

Dla pracodawcówDla pracodawców

 Zapraszamy pracodawców poszukujących pracowników oraz możliwości wsparcia przy zatrudnieniu osób bezrobotnych.  

Dla niepełnosprawnychDla niepełnosprawnych

 W dziale znajdują się informację, które pomagają społecznie integrować osoby niepełnosprawne. 
 

25.08.2016Nabór wniosków - działalność gospodarcza

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pt. €žAktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w po…
Czytaj więcej
 

25.08.2016Podsumowanie spotkań z Pracodawcami

Powiatowy Urząd Pracy w Górze  przeprowadził w dniach od 17.08.2016r. do 23.08 2016r. na terenie gminy Jemielno, Niechlów oraz miasta Wąsosz i Góra, cykl spotkań informacyjnych z Pracodawcami. W trakci…
Czytaj więcej
 

19.08.2016Spotkanie w sprawie pracy w dniu 19.09.2016r.

Powiatowy Urząd Pracy w Górze oraz CHEMIA – PROFEX Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym   zapraszają  na spotkanie w sprawie możliwości podjęcia pracy, które  odbędzie się w dniu 19 …
Czytaj więcej
 

18.08.2016Płatne praktyki absolwenckie w Administracji Podatkowej

Informujemy, iż istnieje możliwość odbycia płatnych praktyk absolwenckich organizowanych przez Izbę Skarbową we Wrocławiu. Praktyki te są szansą na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego i adaptacj…
Czytaj więcej
 

17.08.2016Działania aktywizacyjne na rzecz osób długotrwale bezrobotnych

Zlecenie działań aktywizacyjnych jest jedną z nowych form wsparcia dla bezrobotnych wprowadzoną w 2014 roku w ramach nowelizacji „Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”. To …
Czytaj więcej
 

17.08.2016Zapraszamy osoby bezrobotne do 25 roku życia

W związku z realizacją działań aktywizacyjnych przeprowadzanych w ramach umowy o świadczenie działań aktywizacyjnych Powiatowy Urząd Pracy w Górze zaprasza: Osoby długotrwale bezrobotne do 25 roku życi…
Czytaj więcej
 

10.08.2016Nabór wniosków – Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Szanowni Pracodawcy, Powiatowy Urząd Pracy dysponuje wciąż środkami rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 55.920,00 zł. Środki te przeznaczone są na finansowanie kosztów kształcenia ustawiczn…
Czytaj więcej
 

09.08.2016Podsumowanie spotkania z pracodawcami w sprawie KFS

W dniu dzisiejszym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze odbyło się spotkanie informacyjne dla Pracodawców zainteresowanych uzyskaniem wsparcia ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W trakc…
Czytaj więcej